Kosten

Wat kost nu eigenlijk een uitvaart?
Dat is een vraag die wij regelmatig krijgen. Om een goed antwoord te kunnen geven is het wenselijk om meer te weten over de invulling van het afscheid.
Grofweg kun je stellen dat je qua kosten zo tussen de €7.000 en €12.000 uitkomt voor een uitvaart. Waarbij de kosten voor een begrafenis over het algemeen hoger uitkomen dan voor een crematie. Dit komt doordat bij de begrafenis ook gelijk de grafhuur en bijdrage voor het onderhoud van de begraafplaats voldaan moet worden. Deze kosten lopen sterk uiteen per begraafplaats.

Wanneer u na de crematie kiest voor een bijzetting van de urn in een urnennis of columbarium op de begraafplaats, dan krijgt u eveneens te maken met de kosten voor de huur van de urnennis en bijdrage voor het onderhoud.

De bovengenoemde bedragen zijn een landelijk gemiddelde. Afhankelijk van de wensen voor de uitvaart maken wij altijd een kostenindicatie om een beeld te geven van de werkelijk te verwachten kosten.

Als u een concreet beeld wilt hebben van de kosten voor een toekomstige uitvaart, neem dan contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Uitvaartverzekeringen

Kunnen jullie mijn uitvaart verzorgen terwijl ik elders verzekerd ben. Wij zijn onafhankelijk van een verzekeraar en kunnen altijd de uitvaart verzorgen.

Zorg dat u de verzekeringspolissen bij de hand heeft bij het regelen van de uitvaart. Dan kunnen wij de uitkering van de polissen voor u verzorgen.
Heeft u nog een oud polisblad van een verzekeraar die niet meer bestaat? Dat is geen probleem, wij kunnen voor u de huidige verzekeraar achterhalen en het verzoek tot uitkering in gang zetten.

Soorten uitvaartverzekeringen
Er zijn twee soorten uitvaartverzekeringen; de kapitaalpolis of de natura/pakketpolis. De kapitaalpolis is een verzekering voor een specifiek geldbedrag. U kunt dit bedrag naar eigen wens besteden voor de invulling van de uitvaart.

De natura/pakketpolis is een verzekering voor een specifiek dienstenpakket verzorgd door de verzekeraar. Dit dienstenpakket staat gespecificeerd in de polis. Indien u afwijkt van de diensten dan kunnen er alsnog extra kosten in rekening gebracht worden door de verzekeraar. Indien u de uitvaart niet door de verzekeraar laat verzorgen dan krijgt u een geldbedrag uitgekeerd. De hoogte van het geldbedrag is op te vragen bij uw verzekeraar.

Oude polissen
Heeft u het vermoeden dat er nog een oude verzekeringspolis van u is maar u weet niet bij welke verzekeraar, dan kunt u een zoekopdracht aanvragen bij het verbond van verzekeraars: zoekservice.vanatotzekerheid.nl