Coronavragen

Wat mag er vanaf 25 januari nu wel en niet rondom een uitvaart?
Rond de nieuwe coronamaatregelen zijn er een aantal vragen die wij regelmatig krijgen. Daarom delen we deze hier, met de bijbehorende antwoorden.

Om een thuisopbaring mogelijk te maken komt Vos Uitvaart met twee medewerkers bij mensen thuis. Mag dat?
Ja, voor werk mogen meerdere mensen in huis komen. De overledene kan dus thuis opgebaard worden.
Afscheid nemen van de overledene in de thuissituatie kan – in verband met het maximumaantal personen dat thuis ontvangen mag worden – alleen door de bewoners van dat huis, plus één ander persoon per dag.

Mag ik tijdens de avondklok naar een uitvaart?
De avondklok is van toepassing maar er is een ontheffing voor een uitvaart. Wij adviseren u de rouwkaart mee te nemen tijdens uw bezoek zodat u kunt aantonen waarom u op straat bent, tevens moet u in bezit zijn van de ingevulde officiële Eigen Verklaring

Mag er thuis een condoleance georganiseerd worden?
In de thuissituatie mag per dag maar één persoon ontvangen worden. Een condoleance is dus niet mogelijk.

Mag in een 24-uurs rouwkamer een condoleance gehouden worden?
Nee, een 24-uurskamer wordt gezien als het verlengde van de thuissituatie: dus maximaal 1 bezoeker van buiten het gezin dat de sleutel heeft, per dag.

Mag er een aparte condoleancebijeenkomst in een uitvaartcentrum georganiseerd worden?
Ja, maar daarvoor gelden de algemene regels voor binnenruimten:
– maximaal 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel) als de grootte van de ruimte dat toelaat.
– er is van te voren bekend wie er aanwezig zijn,
– er is een gezondheidscheck gedaan,
– en iedereen heeft zoveel mogelijk een vaste zitplaats.

Moet je een mondmasker dragen bij een uitvaartplechtigheid?
Ja, zowel in de kerk als in de aula of de condoleanceruimte moet je een mondmasker dragen als je je door de ruimte beweegt. Zodra je zit mag het mondmasker afgenomen worden.

Mag je buiten een afscheidsgelegenheid organiseren?
Nee, voor activiteiten buiten geldt een maximum van 2 personen.
Informeer, als overwogen wordt een erehaag te vormen, of de betreffende veiligheidsregio daar toestemming voor geeft.
Heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

Nieuwe wetgeving op komst

Waarom kunnen wij de asoverblijfselen pas na een maand ophalen bij het crematorium?

Dit is een van de vragen die ik vaak krijg van nabestaanden. In vroeger tijden was dit met name om mensen tijd te geven om na te denken over de asbestemming.
Tegenwoordig is dat vaak al bij leven aangegeven door de overledene of is het al besproken tijdens de gesprekken die ik met de nabestaanden heb voorafgaand aan de uitvaart.

In de uitvaartbranche is er veel veranderd. De uitvaart is voor velen een bespreekbaar onderwerp geworden. Waarbij duurzaamheid ook belangrijk is, er zijn inmiddels gelukkig al vele mogelijkheden. Daar zal ik een volgende keer wat meer over vertellen

Deze ontwikkelingen maken dat we tegen de grenzen van de huidige wetgeving aanlopen. Daarop is de branche in gesprek gegaan met de minister en de verwachting is dat dit jaar de
wetgeving aangepast wordt.

ZO ZIJN ER DE VOLGENDE VOORSTELLEN GEDAAN;

  • Laat de nabestaanden de asoverblijfselen zo snel als mogelijk is, ophalen.
  • Toestaan van nieuwe vormen, naast cremeren of begraven, zoals resomeren of composteren.
  • Sta in speciale situaties toe dat er samen begraven of gecremeerd mag worden, bijvoorbeeld wanneer moeder en kind overlijden in het kraambed.
  • Sta toe dat overledenen eerder begraven mogen worden bij bijvoorbeeld de Joodse of Islamitische geloofstraditie
  • Stop met het gebruik van het woord “lijk” op gemeentelijke formulieren, vervang dit door een ander woord

Daarnaast is inmiddels ook de informatie voorziening vanuit de overheid verbeterd. Zij hebben een website gemaakt om nabestaanden te helpen:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden

Hier kunt u veel informatie vinden over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de uitvaart en het nalatenschap.

Uiteraard kunt u ons ook benaderen als u vragen heeft of een van gedachte wilt wisselen over de mogelijkheden bij de uitvaart of het afscheid.

*ook verschenen in ’t Gooi Bruist editie juli 2020

Thanatopraxie, de lichte balseming na overlijden

In dit artikel wil ik u kennis laten maken met het toepassen van balseming bij opbaringen. Officieel heet dit Thanatopraxie. Naast de gekoelde opbaring van uw dierbare, is het tegenwoordig ook mogelijk om een lichte balseming uit te laten voeren. Opbaring zonder koeling.

Wat is Thanatopraxie?

Thanatopraxie is een tijdelijke balseming van het menselijk lichaam na overlijden.
Het is een nieuwe keuze voor de opbaring. Voorheen was de enige optie om op te baren met behulp van koeling. De balseming was alleen voor specifieke groepen (waaronder het koninklijk huis) toegestaan, nu is de lichte balseming voor iedereen mogelijk.

Wat is het verschil met de gekoelde opbaring?

Door het toepassen van deze vorm van tijdelijke balseming kan er onafhankelijk van de buitentemperatuur zonder koeling opgebaard worden. Het geluid van de motor van de koeling is dan ook niet aanwezig.
Daarnaast biedt deze behandeling ook cosmetische voordelen. Het zien of aanraken van de overledene tijdens het laatste afscheid is voor veel mensen een belangrijk onderdeel in het rouwproces.

Verkleuringen en andere ontbindingsverschijnselen, zoals geuren en indroging, zullen geen belemmering meer vormen bij het afscheid. Door toepassing van Thanatopraxie zullen blauwe verkleuringen nagenoeg verdwijnen of verminderen (denk hierbij aan handen, nagels, lippen en oren) en keert de natuurlijke teint terug. De overledene voelt ook niet meer “koud” aan.

Hoe wordt deze moderne manier van balseming uitgevoerd?

Het best is de behandeling uit te leggen aan de hand van het voorbeeld van nierdialyse. Bij nierdialyse wordt het bloed buiten het lichaam gebracht, gereinigd en weer terug in het lichaam gebracht.
Bij Thanatopraxie wordt in plaats van het schone bloed een balsemvloeistof terug gebracht die de ontbinding tijdelijk stil legt. Hoe lang deze periode precies zal zijn is bij iedereen verschillend. Net als een verdoving bij de tandarts. Bij de één duurt de verdoving een uur, bij de ander is het pas na ruim een dag uitgewerkt. Met Thanatopraxie ligt de ontbinding in het begin nagenoeg geheel stil en na ruim een week neemt de werking van de vloeistof weer langzaam af.

Is Thanatopraxie geschikt voor iedereen?

Voor Thanatopraxie werkt Vos Uitvaart samen met gecertificeerde specialisten die de balseming uitvoeren. Het is in principe voor iedereen geschikt, maar kan met name uitkomst bieden wanneer de nabestaanden van ver moeten komen of bij repatriëring van de overledene naar het buitenland. Ook wordt het toegepast na een ongeluk en medisch of juridisch onderzoek.

De balseming-specialisten komen zowel naar de thuislocatie als het rouwcentrum. Het is dus niet noodzakelijk om uw dierbare te vervoeren om de balseming te laten plaatsvinden.

Als we kijken naar de kosten dan zijn de kosten van de Thanatopraxie nagenoeg gelijk aan die van de gekoelde opbaring. Tijdens ons gesprek om de uitvaart te regelen zal ik u beide mogelijkheden toelichten.

Mocht u nu vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bronvermelding:Thanatopraxie

Voor samenstelling van dit artikel is gebruik gemaakt van informatie van

  • Van der Heden Balthasar
  • HQ Thanatopraxie

 

Deelname aan De Werkverkenners 2015

index

 

 

Sinds kort maak ik deel uit van ” De Werkverkenners”, een initiatief van BNR, het FD en USG People.

Vanuit mijn zelfstandig ondernemerschap neem ik deel en we vormen een diverse groep met brede vertegenwoordigingen vanuit de Nederlandse arbeidsmarkt.

Werkverkenners;

In het crossmediale programma Werkverkenners brengen we nieuws en achtergrondverhalen over de Nederlandse arbeidsmarkt. We volgen een tiental Werkverkenners die verslag doen van hun ervaringen in Het Financieele Dagblad, op BNR Nieuwsradio, tijdens spectaculaire live events én 24/7 op werkverkenners.nl.

Voor meer informatie en een overzicht van alle events en uitzendingen op BNR;

https://fd.nl/events/werkverkenners/

http://www.bnr.nl/radio/bnr-werkverkenners/

 

Introductie van de Werkverkenners