Nieuwe wetgeving op komst

Waarom kunnen wij de asoverblijfselen pas na een maand ophalen bij het crematorium?

Dit is een van de vragen die ik vaak krijg van nabestaanden. In vroeger tijden was dit met name om mensen tijd te geven om na te denken over de asbestemming.
Tegenwoordig is dat vaak al bij leven aangegeven door de overledene of is het al besproken tijdens de gesprekken die ik met de nabestaanden heb voorafgaand aan de uitvaart.

In de uitvaartbranche is er veel veranderd. De uitvaart is voor velen een bespreekbaar onderwerp geworden. Waarbij duurzaamheid ook belangrijk is, er zijn inmiddels gelukkig al vele mogelijkheden. Daar zal ik een volgende keer wat meer over vertellen

Deze ontwikkelingen maken dat we tegen de grenzen van de huidige wetgeving aanlopen. Daarop is de branche in gesprek gegaan met de minister en de verwachting is dat dit jaar de
wetgeving aangepast wordt.

ZO ZIJN ER DE VOLGENDE VOORSTELLEN GEDAAN;

  • Laat de nabestaanden de asoverblijfselen zo snel als mogelijk is, ophalen.
  • Toestaan van nieuwe vormen, naast cremeren of begraven, zoals resomeren of composteren.
  • Sta in speciale situaties toe dat er samen begraven of gecremeerd mag worden, bijvoorbeeld wanneer moeder en kind overlijden in het kraambed.
  • Sta toe dat overledenen eerder begraven mogen worden bij bijvoorbeeld de Joodse of Islamitische geloofstraditie
  • Stop met het gebruik van het woord “lijk” op gemeentelijke formulieren, vervang dit door een ander woord

Daarnaast is inmiddels ook de informatie voorziening vanuit de overheid verbeterd. Zij hebben een website gemaakt om nabestaanden te helpen:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden

Hier kunt u veel informatie vinden over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de uitvaart en het nalatenschap.

Uiteraard kunt u ons ook benaderen als u vragen heeft of een van gedachte wilt wisselen over de mogelijkheden bij de uitvaart of het afscheid.

*ook verschenen in ’t Gooi Bruist editie juli 2020

Allerzielen

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht.

Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Het is een dag waarop wordt gebeden voor de zielen van alle doden.

Een oud gebruik is, om naar het kerkhof van vrienden en familie te gaan om bloemen te plaatsen, kaarsen op te steken en te bidden. In België worden bijvoorbeeld grote potten met Chrysanten op graven geplaatst.

Tegenwoordig worden ook buiten de kerk, op en rond 2 november herdenkingsavonden georganiseerd. Een gelegenheid om, met elkaar, dierbaren te herdenken.

Welke vieringen en herdenkingen zijn er dit jaar zoal in de regio;

1 november

Lichtjesavond op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. Het thema dit jaar is “Loslaten en Vasthouden” Het begint om 19:30 uur.

2 november

In Blaricum is op 2 november in de R.K. St. Vituskerk de Allerzielenviering vanaf 19:00 uur. Er wordt gestart met het bidden van de rozenkrans om 19:00 uur en de mis zelf start vervolgens om 19:15 uur.

In Laren vindt de Allerzielenviering plaats in de St. Jans Basiliek.

9 november

Op 9 november wordt op begraafplaats De Woensberg de jaarlijkse herdenkingsavond georganiseerd. De Historische Kring Blaricum zal daar beeldmateriaal tonen van gedenkwaardige overledenen.

In Memoriam avond Blaricum
In Memoriam avond Blaricum
Lichtjesavond Noorderbegraafplaats Hilversum
Lichtjesavond 1 november 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanatopraxie, de lichte balseming na overlijden

In dit artikel wil ik u kennis laten maken met het toepassen van balseming bij opbaringen. Officieel heet dit Thanatopraxie. Naast de gekoelde opbaring van uw dierbare, is het tegenwoordig ook mogelijk om een lichte balseming uit te laten voeren. Opbaring zonder koeling.

Wat is Thanatopraxie?

Thanatopraxie is een tijdelijke balseming van het menselijk lichaam na overlijden.
Het is een nieuwe keuze voor de opbaring. Voorheen was de enige optie om op te baren met behulp van koeling. De balseming was alleen voor specifieke groepen (waaronder het koninklijk huis) toegestaan, nu is de lichte balseming voor iedereen mogelijk.

Wat is het verschil met de gekoelde opbaring?

Door het toepassen van deze vorm van tijdelijke balseming kan er onafhankelijk van de buitentemperatuur zonder koeling opgebaard worden. Het geluid van de motor van de koeling is dan ook niet aanwezig.
Daarnaast biedt deze behandeling ook cosmetische voordelen. Het zien of aanraken van de overledene tijdens het laatste afscheid is voor veel mensen een belangrijk onderdeel in het rouwproces.

Verkleuringen en andere ontbindingsverschijnselen, zoals geuren en indroging, zullen geen belemmering meer vormen bij het afscheid. Door toepassing van Thanatopraxie zullen blauwe verkleuringen nagenoeg verdwijnen of verminderen (denk hierbij aan handen, nagels, lippen en oren) en keert de natuurlijke teint terug. De overledene voelt ook niet meer “koud” aan.

Hoe wordt deze moderne manier van balseming uitgevoerd?

Het best is de behandeling uit te leggen aan de hand van het voorbeeld van nierdialyse. Bij nierdialyse wordt het bloed buiten het lichaam gebracht, gereinigd en weer terug in het lichaam gebracht.
Bij Thanatopraxie wordt in plaats van het schone bloed een balsemvloeistof terug gebracht die de ontbinding tijdelijk stil legt. Hoe lang deze periode precies zal zijn is bij iedereen verschillend. Net als een verdoving bij de tandarts. Bij de één duurt de verdoving een uur, bij de ander is het pas na ruim een dag uitgewerkt. Met Thanatopraxie ligt de ontbinding in het begin nagenoeg geheel stil en na ruim een week neemt de werking van de vloeistof weer langzaam af.

Is Thanatopraxie geschikt voor iedereen?

Voor Thanatopraxie werkt Vos Uitvaart samen met gecertificeerde specialisten die de balseming uitvoeren. Het is in principe voor iedereen geschikt, maar kan met name uitkomst bieden wanneer de nabestaanden van ver moeten komen of bij repatriëring van de overledene naar het buitenland. Ook wordt het toegepast na een ongeluk en medisch of juridisch onderzoek.

De balseming-specialisten komen zowel naar de thuislocatie als het rouwcentrum. Het is dus niet noodzakelijk om uw dierbare te vervoeren om de balseming te laten plaatsvinden.

Als we kijken naar de kosten dan zijn de kosten van de Thanatopraxie nagenoeg gelijk aan die van de gekoelde opbaring. Tijdens ons gesprek om de uitvaart te regelen zal ik u beide mogelijkheden toelichten.

Mocht u nu vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bronvermelding:Thanatopraxie

Voor samenstelling van dit artikel is gebruik gemaakt van informatie van

  • Van der Heden Balthasar
  • HQ Thanatopraxie