Bijeenkomst Wereldlichtjesdag ’t Gooi in de Majellakerk te Bussum

Dit bericht wil ik graag met jullie delen;

Op zondag 10 december 2017 vindt WereldLichtjesDag plaats te Bussum.
Ieder jaar op de 2e zondag in december wordt WereldLichtjesDag gehouden.

Op deze dag steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

De bijeenkomst te Bussum wordt georganiseerd door enkele betrokken vrijwilligers uit ’t  Gooi en vindt plaats in de Majellakerk aan de Iepenlaan (nummer 26). Belangstellenden zijn welkom vanaf 18u.
De bijeenkomst start om 18.30u. Door middel van muziek, gedichten, rituelen en kaarslicht zullen wij de overleden kinderen in het licht zetten. Om 19.00u gaat ook voor de overleden kinderen uit Het Gooi het licht branden. Achteraf is er soep, koffie en thee en ruimte om na te praten met elkaar.

Iedereen die zich betrokken voelt bij dit thema is welkom bij de bijeenkomst. Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Het is fijn als je je aanmeldt via e-mail: wldbussum@outlook.com

WereldLichtjesdag door Floortje Agema
WereldLichtjesdag door Floortje Agema