Allerzielen

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht.

Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Het is een dag waarop wordt gebeden voor de zielen van alle doden.

Een oud gebruik is, om naar het kerkhof van vrienden en familie te gaan om bloemen te plaatsen, kaarsen op te steken en te bidden. In België worden bijvoorbeeld grote potten met Chrysanten op graven geplaatst.

Tegenwoordig worden ook buiten de kerk, op en rond 2 november herdenkingsavonden georganiseerd. Een gelegenheid om, met elkaar, dierbaren te herdenken.

Welke vieringen en herdenkingen zijn er dit jaar zoal in de regio;

1 november

Lichtjesavond op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. Het thema dit jaar is “Loslaten en Vasthouden” Het begint om 19:30 uur.

2 november

In Blaricum is op 2 november in de R.K. St. Vituskerk de Allerzielenviering vanaf 19:00 uur. Er wordt gestart met het bidden van de rozenkrans om 19:00 uur en de mis zelf start vervolgens om 19:15 uur.

In Laren vindt de Allerzielenviering plaats in de St. Jans Basiliek.

9 november

Op 9 november wordt op begraafplaats De Woensberg de jaarlijkse herdenkingsavond georganiseerd. De Historische Kring Blaricum zal daar beeldmateriaal tonen van gedenkwaardige overledenen.

In Memoriam avond Blaricum
In Memoriam avond Blaricum
Lichtjesavond Noorderbegraafplaats Hilversum
Lichtjesavond 1 november 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst Wereldlichtjesdag ’t Gooi in de Majellakerk te Bussum

Dit bericht wil ik graag met jullie delen;

Op zondag 10 december 2017 vindt WereldLichtjesDag plaats te Bussum.
Ieder jaar op de 2e zondag in december wordt WereldLichtjesDag gehouden.

Op deze dag steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

De bijeenkomst te Bussum wordt georganiseerd door enkele betrokken vrijwilligers uit ’t  Gooi en vindt plaats in de Majellakerk aan de Iepenlaan (nummer 26). Belangstellenden zijn welkom vanaf 18u.
De bijeenkomst start om 18.30u. Door middel van muziek, gedichten, rituelen en kaarslicht zullen wij de overleden kinderen in het licht zetten. Om 19.00u gaat ook voor de overleden kinderen uit Het Gooi het licht branden. Achteraf is er soep, koffie en thee en ruimte om na te praten met elkaar.

Iedereen die zich betrokken voelt bij dit thema is welkom bij de bijeenkomst. Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Het is fijn als je je aanmeldt via e-mail: wldbussum@outlook.com

WereldLichtjesdag door Floortje Agema
WereldLichtjesdag door Floortje Agema