Familie Vos 100 jaar koster in Blaricum

Dit artikel is overgenomen uit De Zaaijer, parochieblad van de RK Vitusparochie Blaricum
editie september/oktober 2014

Familie Vos 100 jaar kosterOp 11 april 2014 was het honderd jaar geleden dat de opa van Henny Vos de taak van koster van de Sint Vitus Blaricum op zich heeft genomen. De toenmalige kosteres onder pastoor Snelting, mw. Puijk, was ontslagen nadat zij tijdens het Lof het altaar op kroop om de lekkende kaars uit te blazen. Sindsdien is het kosterschap van vader op zoon doorgegeven en is onze Henny nu al de “3e generatie” Vos die koster is.

Henny werd op 15 juli 1945 geboren op de Venenweg, waar de familie al sinds het begin van de eeuw woont. Op jonge leeftijd was al duidelijk dat hij in de voetsporen van zijn vader en opa zou treden. Toep opa Vos in 1937 na 23 jaar kosterschap plotseling overleed, nam vader Vos de taken over. Hij heeft dit maar liefst 43 jaar volgehouden, zij het in de laatste jaren samen met Henny (van 1977 tot 1984), die toen nog een zogenaamde weekendkoster was. De taak van koster was tot in de jaren zestig een fulltime job. Dat is nu niet meer zo, maar Henny heeft nog werk genoeg: kaarsen en hosties bestellen, bloemen schikken, kazuifels laten stomen, collectes bijhouden, wierook aansteken, misdienaars en acolieten instrueren, het luiden van de klokken (vroeger met de hand, tegenwoordig elektrisch) Ook het onderhoud van de tuin en de begraafplaats brengt veel werk met zich mee.

Vanaf jonge leeftijd was het de bedoeling dat alle elf kinderen van het gezin Vos meehielpen met de kerkschoonmaak. Elke vrijdag tussen de middag werden er laatjes gepoetst, vloeren geveegd, kelken gesopt en wanneer er niemand keek, zelfs “pastoortje” gespeeld. De pastorietuin behoorde tevens tot het territorium van de kinderen en op de begraafplaats werd er verstoppertje gespeeld. Tijdens de verschillende missen werden de misboekjes verkocht, kortom het hele gezin was betrokken bij de taken van vader. Ook ooms en tantes werden ingeschakeld. Zo is er de anekdote van tante Aal die bij het poetsen van de banken zo kwistig was met het gebruik van bijenwas, dat men na afloop van het kerkbezoek thuis de kleding in de was moest gooien. Diezelfde tante Aal heeft ook een keer de klokken geluid om aandacht te trekken, nadat ze per ongeluk was opgesloten in de kerk. Oom Gerard maakte elke nieuwe pastoor wegwijs in de parochie, omdat hij van iedereen in het dorp wel de familiegeschiedenis kende.

In de jaren 40-50 kende men nog het verschil in uitvaartklassen. Bij de eerste klas uitvaart kon met vragen om zwarte lopers, zwarte gordijnen en zwarte linten om de kaarsen. Henny vertelt dat zijn vader dan zei: “als ze nog meer zwart willen, dan kan ik desnoods mijn gezicht nog zwart maken”.

Behalve koster was Henny ook grafdelver en begrafenisondernemer. Op negenjarige leeftijd heeft hij al met de hand zijn eerste graf gegraven! Tegenwoordig gebeurt dit met een graafmachientje. Zijn dochter Valance heeft de taken van haar vader als begrafenisondernemer dit jaar overgenomen.

Wij hopen dat we als parochiegemeenschap ook het volgende lustrum met de familie Vos kunnen vieren.

 

Uit: Parochieblad De Zaaijer van de RK Vitusparochie Blaricum, editie September/oktober 2014

Vitus Parochieblad de Zaaijer sept 2014
Familie Vos 100 jaar Koster

Hei & Wei: ‘Een eeuw lang, één familie in dezelfde branche werkzaam’

 ‘Een eeuw lang, één familie in dezelfde branche werkzaam’

door Frans Ruijter

Soms lopen bepaalde tradities in een familie één of twee generaties door. Bij de familie Vos, inderdaad die van de koster, stapt nu de vierde generatie in de voetsporen van die familietraditie, en wel in de uitvaartverzorging. In een gesprek met vader Henny en dochter Valance Vos wordt alles duidelijk.

De overgrootvader van Valance, Jaap Vos, begon op 10 april 1914 als koster bij de Blaricumse Vituskerk. Dat was nog onder pastoor B.J. Snelting. Hij werd dan ook al heel snel ‘Jaap de Koster’ genoemd in Blaricum. Hij verzorgde ook de uitvaarten bij de kerk. In 1922 werd hij als ‘nachtwacht’ (maakte in de nacht zijn ronde door het dorp, nu zullen we zeggen ‘buurtpreventie’) en‘aanspreker’ (vaak betrof dit het melden van overlijdensberichten aan familie en bekenden) aangesteld. Op 16 juli 1937 overleed Jaap de koster na drieëntwintig jaar zijn vak te hebben uitgevoerd. Jaap was getrouwd met Petronella Rokenbrand, zij kregen twaalf kinderen.

Lammert de koster
Lammert was de derde in de rij van twaalf kinderen en geboren op 16 augustus 1906. Hij hielp zijn vader van kinds af aan al mee in de kerk. Het verbaasde dan ook niemand dat Lammert op 1 januari 1938 werd benoemd als opvolger van zijn overleden vader. Nu onder de legendarische pastoor Jongerius. Op 7 januari 1963 werd hij voor zijn zilveren ambtsjubileum gehuldigd. Lammert kreeg als dank voor zijn werk een (zwart-wit) televisie aangeboden van de parochie. Dat was in die tijd een geweldig cadeau. Lammert kreeg ook steeds meer met de uitvaartbranche te maken. Zijn geweldige mensenkennis en het feit dat hij exact wist hoe familieverbanden in elkaar staken, zorgde ervoor dat hij ‘geknipt’ was voor dit werk. Lammert was een begrip in het dorp.

Henny de koster
Lammert trouwde op 23 augustus 1938 met de tien jaar jongere Anna Gebbeken. Zij kwam uit Emmen en werkte als huishoudster op de pastorie. Je zou kunnen spreken van een ‘bedrijfshuwelijk’. Zij kregen elf kinderen. De geschiedenis herhaalde zich, want ook hier kwam een zoon van de koster, in dat geval Henny, al jong zijn vader helpen. Al mag niet onvermeld blijven dat het hele gezin van Lammert als het nodig was bereid was om te helpen. Net voor de Tweede Wereldoorlog werd Lammert gemobiliseerd en nam zijn broer Henk de honneurs van de uitvaarten waar. In de jaren zestig begon Henny zijn vader steeds meer bij te staan, vooral met bloemversiering (Lammert was allergisch voor chrysanten) en het delven van de graven. Op  1 januari 1977 werd Henny ‘weekend-koster’ en Lammert deed het kosterswerk doordeweeks. In 1981 nam Lammert helemaal afscheid. Naast een Koninklijke onderscheiding werd hij begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor 43 jaar trouwe dienst. Lammert overleed op 12 december 1982.

Valance Vos uitvaartverzorging
Naast het vele werk als koster, was Henny al sinds 1981 uitvaartleider voor de St. Vitusparochie. De eisen werden echter van hogerhand steeds scherper gesteld zodat hij genoodzaakt was zich eerst aan te sluiten bij uitvaartonderneming ‘Barbara’ en later bij ‘Van Vuure’. Toen op 21 oktober 2009 een zus van Henny, Femia, plotseling overleed (zij was pas 57 jaar) werd er aan de dochter van Henny, Valance, gevraagd of zij deze uitvaart wilde leiden. ‘Ja’ was snel gezegd, maar het daadwerkelijk doen kost veel meer moeite. Maar Valance deed het en had er een heel goed gevoel aan overgehouden. Zij was tot 2012 werkzaam als projectleider in de ICT-branche, maar dat werk gaf haar niet meer die voldoening die ze nodig had om er met genoeg ambitie in werkzaam te blijven. Zij wilde meer met mensen werken en daar wat voor betekenen. Valance ging een ‘snuffelstage’ lopen bij Van Vuure. Afgelopen jaar volgde zij de cursus tot uitvaartleider, met een extra opleiding voor verzorging. Zij kreeg al snel de bevestiging dat dit was wat ze graag wilde. Namelijk iets voor de mensen betekenen in een tijd dat zij het moeilijk hebben. Dit betekent dat Valance de vierde generatie Vos is in de uitvaartbranche. Op de vraag van wat er is veranderd in de jaren, antwoordden zowel vader Henny als dochter Valance: ‘De mensen zijn mondiger, er is veel meer mogelijk en de laatste zorg verdient alle aandacht, want je kunt het niet meer overdoen.’

Wij van hei & wei wensen Valance alle succes toe met het dankbare werk. Wilt u meer weten, kijk dan op www.vosuitvaart.nl of mail naar vvos@vosuitvaart.nl.

 

Bron: Hei & Wei 453, 29 augustus 2014

www.heienwei.nl

 

Hei en Wei 100 jaar Koster en Uitvaart Blaricum familie Vos
Artikel Hei & Wei 453