Allerzielen

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht.

Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Het is een dag waarop wordt gebeden voor de zielen van alle doden.

Een oud gebruik is, om naar het kerkhof van vrienden en familie te gaan om bloemen te plaatsen, kaarsen op te steken en te bidden. In België worden bijvoorbeeld grote potten met Chrysanten op graven geplaatst.

Tegenwoordig worden ook buiten de kerk, op en rond 2 november herdenkingsavonden georganiseerd. Een gelegenheid om, met elkaar, dierbaren te herdenken.

Welke vieringen en herdenkingen zijn er dit jaar zoal in de regio;

1 november

Lichtjesavond op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. Het thema dit jaar is “Loslaten en Vasthouden” Het begint om 19:30 uur.

2 november

In Blaricum is op 2 november in de R.K. St. Vituskerk de Allerzielenviering vanaf 19:00 uur. Er wordt gestart met het bidden van de rozenkrans om 19:00 uur en de mis zelf start vervolgens om 19:15 uur.

In Laren vindt de Allerzielenviering plaats in de St. Jans Basiliek.

9 november

Op 9 november wordt op begraafplaats De Woensberg de jaarlijkse herdenkingsavond georganiseerd. De Historische Kring Blaricum zal daar beeldmateriaal tonen van gedenkwaardige overledenen.

In Memoriam avond Blaricum
In Memoriam avond Blaricum
Lichtjesavond Noorderbegraafplaats Hilversum
Lichtjesavond 1 november 2018